Viziune, valori şi oportunităţi

Obiectivele strategice şi proiectele implementate ale Universităţii “Grigore T. Popa” Iaşi vor fi simbolul unei noi ere de oportunităţi, greu de imaginat în urmă cu şapte ani. Cercetarea, educaţia de cea mai înaltă calitate, cunoaşterea şi predarea inovativă îşi vor găsi cel mai bun mediu de manifestare.

VIZIUNE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi se va dezvolta îmbinând îndelungata tradiţie de cercetare şi educaţie în domeniul medical şi al ştiinţelor vieţii cu oportunităţile şi provocările lumii moderne. Va fi o instituţie în permanentă dezvoltare, orientată către spaţiul internaţional şi sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi oportunităţi pe măsură ce acestea apar, rămânând fermă şi consecventă în direcţiile sale esenţiale. Universitatea va oferi un mediu intelectual vibrant care va motiva şi va satisface personalul, va stimula dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor şi va fi implicată în comunitate, generând un simţ al mândriei faţă de contribuţia noastră la societatea contemporană.

VALORILE LA CARE NE RAPORTĂM

1. Căutăm excelenţa în tot ceea ce facem
Îndeplinirea viziunii propuse va presupune ca întreaga comunitate universitară să adere celor mai înalte standarde intelectuale şi etice în activitatea de predare şi învăţare, în activitatea de cercetare şi de formare pentru cercetare, precum şi în desfăşurarea tuturor activităţilor noastre profesionale.

2. Încurajăm inovaţia, creativitatea şi vizionarismul
Caracteristicile centrale ale Universităţii legate de activitatea de cercetare intensă şi de educaţia de înalt nivel, într-o gamă amplă de discipline, depind de angajamentul comun asumat de a încuraja crearea de cunoaştere ştiinţifică nouă şi de a pregăti studenţii noştri pentru a avea un impact pozitiv asupra comunităţii.

3. Respectăm drepturile şi responsabilităţile libertăţii de cercetare şi exprimare
Spiritul ştiinţific riguros, onest şi neinfluenţabil se află în centrul tradiţiilor academice şi va fi reflectat în întregul nostru demers legat de activitatea de cercetare, cunoaştere, educaţie şi management.

4. Acţionăm cu corectitudine, integritate şi responsabilitate
Universitatea susţine justiţia socială, egalitatea de şanse şi diversitatea culturală, căutând să implementeze toate acestea în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară şi al relaţiilor pe care le întreţine.

5. Colaborăm cu comunităţile de la nivel local, naţional şi internaţional
Universităţile există graţie voinţei comunităţilor din care fac parte. Modelarea, recunoaşterea şi reacţia la nevoile şi aşteptările comunităţii sunt esenţiale pentru obligaţiile reciproce care apar din această relaţie, la nivel intern sau internaţional. Vom oferi leadership şi servicii în egală măsură, urmărind obiective comune alături de instituţiile de stat, de industrie şi de comunitate. Ne vom asigura că activităţile noastre sunt responsabile şi relevante pentru priorităţile de la nivel regional, naţional şi global şi că sunt desfăşurate într-un mediu de erudiţie, descoperire ştiinţifică şi bună cetăţenie.

O UNIVERISITATE A OPORTUNITĂŢILOR

Principiile de diversitate, echitate şi dreptate socială sunt valori centrale ale Universităţii. În calitate de instituţie publică al cărei rol este să furnizeze educaţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi îşi reafirmă angajamentul faţă de dreptatea socială, şanse egale şi diversitate culturală.
De asemenea, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi oferă o gamă largă de burse pentru a-i ajuta pe studenţii remarcabili, dar dezavantajaţi, să devină absolvenţi, oferindu-le oportunitatea să îşi împlinească potenţialul şi să aducă importante contribuţii pentru comunitate.
Dacă o mare parte din impactul crizei financiare globale rămâne în afara controlului nostru, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi are potenţialul de a-şi consolida actuala poziţie de lider în sectorul furnizorilor de învăţământ superior la nivel naţional şi de a valorifica punctele forte ale României şi ale Iaşului în context european.
Astfel, Universitatea „Grigore T. Popa” Iaşi devine o universitate multiculturală, multinaţională, plurilingvistică, promovând valori ale nediscriminării şi susţinând grupurile vulnerabile.
Universitatea noastră este singura din peisajul universitar est-european care a introdus în curriculă cursuri de nondiscriminare în sistemul de sănătate.

PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII STRATEGICE

Avem încă multe provocări de înfruntat, trebuie să profităm de oportunitatea de a realiza următoarele obiective cheie:

  • Adoptarea unui obiectiv pe termen lung axat pe obţinerea recunoaşterii la nivel internaţional a statutului de universitate de cercetare importantă;
  • Asumarea unui angajament de dezvoltare semnificativă a performanţei noastre în cercetare şi a reputaţiei, un angajament care va sta la baza abordării şi luării deciziilor;
  • Crearea unei comunităţi universitare care prosperă cu adevărat în cercetare şi inovare, cu rezultate materializate în publicaţii, lucrări originale, performanţă, idei originale şi dezvoltarea potenţialului comercial al activităţilor noastre;
  • Pătrunderea cercetării şi inovării în fiecare aspect al Universităţii, de la predare la experienţa studenţilor şi interacţiunea noastră cu comunitatea;
  • Concentrarea pe excelenţa în educaţie şi pe o experienţă pozitivă a studenţilor;
  • Creşterea semnificativă a angajamentului nostru faţă de educaţia postuniversitară (Cursuri universitare de cercetare şi Cursuri postuniversitare);
  • Continuarea creşterii economice durabile în ceea ce priveşte veniturile, printr-o creştere viitoare a numărului de studenţi, asigurând garantarea de fonduri suplimentare pentru investiţii în vederea realizării acestei viziuni;
  • Perceperea şi prezentarea noastră ca fiind mereu parte din comunitate şi din economie: nişte contribuabili independenţi, dar vitali în politica publică, justiţia socială şi dezvoltarea economică;
  • Susţinerea acestor obiective prin reorientarea şi modernizarea proceselor şi serviciilor noastre.

Rector prof. dr. Vasile Astărăstoae

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *