Centrul de Abilitati Fundamentale

 

NUME PROIECT: CENTRUL DE ABILITĂȚI FUNDAMENTALE "GRIGORE T. POPA"
SCOP PROIECT: organizarea unor spații de învățare pentru dezvoltarea abilităților practice
INVESTIȚIE: 5.000.000 euro
SUPRAFAȚĂ DESFĂŞURATĂ: 5190 mp
DURATĂ IMPLEMENTARE: 12 luni

Situația existentă

Lipsesc bazele clinice, precum și spațiile necesare pentru exersarea și verificarea abilităților practice ale studenților și rezidenților, al căror număr creşte constant.
În particular, Universitatea are nevoie de un spațiu vast și dedicat exclusiv pentru dezvoltarea unui Centru de Abilități Fundamentale, o componentă esențială în buna formare a viitorilor medici.

Descrierea proiectului 

Prin strategia de reorganizare a ofertei educaționale, Universitatea a stabilit implementarea de noi standarde în procesul didactic, prin crearea de baze clinice de învățământ care să simuleze perfect un spital. Studenții și rezidenții vor putea să exerseze și să deprindă abilități practice, ajungând astfel să dețină competențele necesare interacțiunii directe cu pacientul.

Proiectul propus constă în construirea unui imobil nou în care să funcționeze Centrului de Abilități Fundamentale “Grigore T. Popa”, pe terenul aflat la adresa str. Sărăriei nr. 220 (complexul 1 Mai).

Regimul de înălțime al imobilului: D + P + 2E (cu parcare alipită corpului principal).

Din punct de vedere funcțional, spațiile vor fi organizate astfel:

 • Demisol: spații tehnice și vestiare
 • Parter: Centru de Abilități Fundamentale și spații administrative
 • Etaj 1: Centru de Abilități Chirurgicale
 • Etaj 2: Centru de Abilități Medicale pentru Rezidenți.

Parcarea va funcționa la demisol și parter.

Beneficiile obținute 

Simularea unui ambulatoriu de spital atât ca şi configurație, cât şi ca dotări, inclusiv pentru medicina de urgență, cu dotări pentru ambulanță și elicopter;

 • Creşterea nivelului de pregătire practică a studenților şi rezidenţilor;
 • Creşterea abilităților practice în utilizarea instrumentelor specifice unui ambulatoriu;
 • Creşterea nivelului de încredere al cadrelor medicale din spitale față de studenții aflați în practică;
 • O mai bună corelare a teoriei cu aplicarea practică în procesul de învățare;
 • Pe termen mediu şi lung: micşorarea decalajului între sistemul de învățământ european şi cel românesc, prin creşterea numărului de ore alocat aplicațiilor practice;
 • Prin această bază clinică se va consolida baza materială şi didactică a Facultății de Medicină.

Efecte pozitive colaterale 

 • Consolidarea și stabilizarea versantului, fiind cunoscute problemele în acest sens din zona Sărărie;
 • Drenarea și captarea pânzei freatice din zonă, cu impact direct asupra stabilității terenului în zonă;
 • Apa colectată permanent din pânza freatică va fi folosită pentru funcționarea instalațiilor sanitare ale imobilului.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *