Centrul de Reabilitare Medicala si Educatie Fizica

 

NUME PROIECT: CENTRUL DE RECUPERARE MEDICALĂ ŞI EDUCAȚIE FIZICĂ "1 DECEMBRIE 1918"
SCOP: transformarea actualei cantine în centru de educaţie fizică şi edificarea unui centru de reabilitare medicală
INVESTIȚIE: 5.000.000 euro
SUPRAFAȚĂ DESFĂŞURATĂ: 3.500 mp
DURATĂ IMPLEMENTARE: 18 luni

Situația existentă

Spațiul generos al imobilului care găzduieşte actuala cantină "1 Decembrie 1918" este împărțit în patru săli:

 • sală este utilizată ca arhivă;
 • sală este utilizată ca depozit de carte;
 • sală este utilizată ca sală de mese cu flux curent;
 • sală este utilizată în cazul unor evenimente speciale.

Problemele existente în acest moment sunt următoarele:

 • Din punct de vedere administrativ şi financiar, această cladire este ineficientă, deoarece:
 • este foarte departe de “inima” Universității;
 • timpul necesar pentru a ajunge la cantină este mult prea mare pentru studenți şi cadrele didactice, depăşind cu mult timpul de pauză dintre două cursuri;
 • nu există un mijloc de transport;
 • spațiul este mult prea generos pentru funcționalitatea existentă;
 • costurile de întreținere sunt mult prea mari, raportat la activitatea desfăşurată.
 • Lipsa unui spațiu integrat destinat activităților de educație fizică şi sport din cadrul U.M.F. Iaşi;
 • Lipsa unei baze clinice de recuperare medicală pentru studenții de la specializarea de balneofiziokinetoterapie.

 
Descrierea proiectului 

Propunem refuncționalizarea clădirii existente prin transformarea ei în centru de educație fizică. Astfel pot fi exploatate şi suprafețele de teren existente împrejurul clădirii, suprafețe care până în acest moment nu puteau fi valorificate eficient. Structura propusă pentru Centrul de Reabilitare Medicală şi Educație Fizică "1 Decembrie 1918” este următoarea:

 • Patru săli de sport acoperite;
 • Două terenuri descoperite, multifuncționale, cu posibilitatea de acoperire în anotimpul rece – utilizând suprafețele de teren din jurul clădirii, neutilizate în prezent;
 • Pistă de alergare acoperită
 • Un bazin de inot de dimensiune medie (50x25m)
 • Dotarea cu aparatura specifică recuperării medicale și întreținerii corporale;
 • Construirea unei baze clinice de recuperare medicală unde studenții de la specializarea de balneofiziokinetoterapie vor putea desfăşura activitățile de studiu practice în urmatoarea structură:

  • bazin de inot destinat componentei balneo;
  • un nivel destinat kinetoterapiei;
  • un nivel destinat fizioterapiei şi recuperării medicale;
  • un nivel pentru săli de curs. 

Prin reorganizarea spațiului existent și schimbarea destinației se obține o suprafață desfășurată de 3.500 mp, cu o investiție estimată la 5.000.000 euro, realizabilă într-un interval de 12-14 luni.

Beneficiile obținute 

Prin modificarea destinației imobilului existent se vor obține următoarele rezultate: 

 • O locație destinată exclusiv activităților de educație fizică şi sport;
 • Posibilitatea realizării de competiții sportive interne şi între universități;
 • Spații dotate corespunzător care vor îmbunătăți considerabil rezultatele orelor de educație fizică;
 • Creşterea nivelului de satisfacție, atât al studenților, cât şi al cadrelor didactice prin asigurarea unei baze multifuncționale cu scop recreativ;
 • Atragerea de activități generatoare de venit prin închirierea spațiilor şi a terenurilor de sport în orele extra curiculare, în toate anotimpurile;
 • Asigurarea bazelor practice pentru studentii de la BFKT;
 • Baza clinică pentru BFKT îşi va acoperi costurile curente din activitățile specifice prestate de către cadrele didactice şi studenți pentru pacienți, inclusiv cu încheierea de contracte cu CAS.
 • Dezvoltarea unei baze moderne de sport şi a unei clinici de BFKT care va oferi studenților posibilitatea de corelare a noțiunilor teoretice cu aplicabilitatea practică, folosind o dotare specifică acestei forme de învățământ

Efecte pozitive colaterale 

 • Consolidarea și stabilizarea versantului, fiind cunoscute problemele în acest sens din zona Sărărie;
 • Drenarea și captarea pânzei freatice din zonă, cu impact direct asupra stabilității terenului în zonă;
 • Apa colectată permanent din pânza freatică va fi folosită pentru funcționarea instalațiilor sanitare ale imobilului.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *