Ce este UMF 2020?

umf2020_logo„UMF 2020” este strategia de dezvoltare pe termen mediu a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași. Documentul cuprinde 20 de proiecte distincte care vor avea un impact direct atât asupra Universității și a misiunii ei, prin creșterea calității actului educațional și a celui medical, cât și asupra orașului Iași.

Prin cele 20 de proiecte, Universitatea "Grigore T. Popa" se pregăteşte a se desăvârşi ca o instituție academică de nivel european care:

• respectă standardele europene de calitate în procesul educațional şi de evaluare;
• asigură o bază materială modernă, generoasă şi multifuncționala, capabilă să funcționeze pe principii de autofinanțare;
• dezvoltă şi concentrează baze de cercetare în centre de excelență multifuncționale, capabile de adaptare la direcțiile strategice din vastul domeniu al ştiinţelor vieţii;
• dezvoltă şi susține prin acțiuni sociale şi culturale spiritul umanitar şi de voluntariat în educația viitorilor medici.

Este binevenită şi necesară o dezbatere publică a acestor proiecte deoarece:

• proiectele din Strategia pe termen mediu UMF 2020 vor avea un impact direct nu doar asupra Universității, ci și a comunității locale, a orașului Iași;
• destinul european al Universității de Medicină și Farmacie este strâns legal de cel al comunității din care face parte și este firesc să creștem împreună;
• nevoia de inovare, modernizare și dezvoltare este aceeași, la nivelul Universității și a municipiului și județului Iași;
• dezvoltarea Universității propagă imediat și dezvoltarea economică și socio-culturală a orașului nostru.

Propunem astăzi pentru dezbatere primele 3 dintre proiectele strategiei de dezvoltare pe termen mediu “UMF 2020”:

1. PIAȚA NAȚIUNILOR 2.0: muzeul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” și parcare subterană
2. CENTRUL DE ABILITĂȚI FUNDAMENTALE “GRIGORE T. POPA”
3. CENTRUL DE REABILITARE MEDICALĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *